Danışmanlık Merkezi


Telefon: 0711 21 95 62 63

Sizi memnuniyetle geri ararız.


  TEKLİFLER

  Hedef grup içinde geniş bir yelpazeye ulaşabilmek için, oldukça zor durumlarda radikallikten caydırma ve ayrılma refakati de dahil olmak üzere hem önleyici hem de müdahaleci önlemler kullanılmaktadır.

  Önleme

  • Ebeveynlere, cami birliklerine ve önleyici çalışmalar çerçevesinde diğer ilgililere yönelik danışmanlık hizmeti
  • Öğrencilere yönelik dinler arası ve kültürler arası becerilerin artırılmasına yönelik uygulamalı seminerler
  • Hoşgörü ve demokrasi becerisinin güçlendirilmesine yönelik siyasi eğitim

  Kalifikasyon

  • Risk altındaki genç insanlarla iletişim içinde olan kişiler için erken tespit ve eylem becerisinin güçlendirilmesine yönelik bilgilendirme, duyarlılaştırma ve gelişim etkinlikleri

  Müdahale / radikallikten caydırma / ayrılma refakati

  • Dini gerekçeye dayalı aşırılıkla mücadelede aile üyelerine yönelik danışmanlık hizmeti
  • Radikalleşme riski altında bulunan gençler için suç işlemeden önce danışmanlık, refakat ve özel eğitim hizmeti
  • Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda anti-şiddet ve beceri eğitimi (AKT®)
  • Ayrılma refakat hizmeti: Radikalleşmiş, yurt dışına çıkmak isteyen ve geri dönen (örn. Suriye’den) kişilere yönelik danışmanlık ve iletişim uygulamaları